O nás

Firma Rosenberg - Slovakia bola založená v roku 1995. V roku 2002 prevzala výrobu zameranú na tlakové liatie. Hlavným výrobným programom firmy Rosenberg - Slovakia je odlievanie odliatkov technológiou tlakového liatia, výroba magnetických obvodov a komponentov pre ventilátory.

V súčasnosti spoločnosť vyrába rotory a statory pre elektromotory, hliníkové odliatky realizované tlakovým liatím. Pre zvyšovanie pridanej hodnoty máme zriadené pracoviská CNC strojov, kde uvedené výroby aj spracovávame.

V súčasnom období vyrábame približne 130 tisíc elektromotorov ročne.


Strojné zariadenia: - tlakové liacie stroje s uzatváracou silou 2500-4000 kN
- vysekávacie lisy so strižnou silou 2000 kN
- CNC stroje: PUMA 240, GILDERMEISTER CTX 310


Hmotnost odliatkov: do 4 kg